Územní plán Moravská Nová Ves

 

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Moravská Nová Ves 2017

Zpráva o uplatňování Územního plánu Moravská Nová Ves 2013

 

Zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves vydalo dne 29.9. 2008 Územní plán Moravská Nová Ves, který nabyl účinnosti dne 18.10.2008.

Územní plán 

Výkres základního členění území

Výkres vodního hospodářství

Výkres veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

Výkres předpokládané zábory půdního fondu

Výkres energetika a spoje

Výkres doprava

Textová část - odůvodnění

Textová část

Oznámení o vydání veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Odůvodnění pořizovatele

Koordinační výkres

Hlavní výkres

 

Zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves vydalo dne 23.3. 2011 změnu č.1 Územního plánu Moravská Nová Ves, která nabyla účinnosti dne 12.4.2011.

Změna číslo 1

Oznámení platnosti změny číslo 1

Odůvodnění pořizovatele

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres vodní hospodářství

Výkres záborů půdního fondu

Výkres základního členění území

Výkres veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

Výkres energetika a spoje

Změna číslo 1 územního plánu Moravská Nová Ves

Odůvodnění změny číslo 1 územního plánu Moravská Nová Ves

 

Dokumentace je k nahlédnutí na Úřadu městyse Moravská Nová Ves, Stavebním úřadu v Břeclavi, Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně a u pořizovatele - MěÚ Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování.

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace