Mateřská škola „Sluníčko“ Moravská Nová Ves

 

Rozpočet MŠ Moravská Nová Ves 2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020

Informace o zveřejnění

 

Mateřská škola pro 112 dětí s jídelnou.

Kontaktní údaje:

Webové stránky: www.slunicko-mnv.cz

Adresa: MŠ Moravská Nová Ves U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves
Telefon: +420 519 342 213, 797 970 172 - účetní MŠ Marie Maráková

               +420 519 342 213, 797 970 171 - ředitelka MŠ Vladislava Časná

E-mail: moravska.skolka@seznam.cz

IČ: 75020351

Otevírací hodiny:

Pondělí až Pátek - 6:30 – 16:30

Identifikační údaje:

a - název: Mateřská škola „Sluníčko“ Moravská Nová Ves
b - Zřizovatel  mateřské školy:  Městys Moravská Nová Ves.
c - právní norma: příspěvková organizace / právní subjekt od 1. 11. 2002 / způsob hospodaření: vlastní účty /prostředky z rozpočtu zřizovatele a ze státního rozpočtu/
d - datum zařazení do sítě: 1. 11. 2002
e - Ředitelka zařízení: Vladislava Časná

Obecná charakteristika školy:

Mateřská škola je čtyřtřídní, v každé třídě jsou děti ve věku od 2,5 do 7 let.
Součástí školy je školní jídelna, v níž se stravují žáci a zaměstnanci Základní školy v Moravské Nové Vsi. Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 18 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 uklízečky, vedoucí ŠJ, 5 kuchařek a topiče,údržbáře.

Budova mateřské školy má 3 podlaží

1. podlaží: jídelna, kuchyně, skladové prostory, kancelář vedoucí ŠJ, kotelna.

2.  podlaží: 2 třídy se šatnami a hygienickým zařízením, kancelářský blok / izolace, místnost pro učitelky, ředitelna, místnost pro uklízečky/

3. podlaží: 2 třídy se šatnami a hygienickým zařízením, kancelářský blok / izolace, místnost pro učitelky, sborovna, místnost pro uklízečky.

Ostatní plocha: zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a dalším vybavením  pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností při pobytu venku.

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy.

Výchovně vzdělávací program Mateřské školy Sluníčko nazvaný „Objevujeme svět“  vychází z Kurikula zdravé mateřské školy.

V rámci programu mají děti sestaven jídelníček tak, aby odpovídal zásadám správné výživy, zajištěn pitný režim, možnost pobytu venku na zahradě MŠ s různými aktivitami a uspokojení odpočinku dle individuálních potřeb.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených činností. Konkrétní vzdělávací cíle jsou naplňovány formou záměrného i spontánního učení, založeném na aktivní účasti dítěte, zpravidla ve skupinách či individuálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandartních aktivit, které organizujeme ve spolupráci s rodiči, základní školou a jinými organizacemi v průběhu celého školního roku. Jsou respektovány priority výchovného působení rodiny v rámci integračního procesu – rodiče + dítě + pedagog.

Vzdělávací působení je otevřený systém rozvíjející každé jednotlivé dítě.

Program naplňují všichni zaměstnanci školy, podílejí se na zajištění plynulého provozu školy a uspokojování potřeb dětí. Kvalita jejich práce přispívá k pozitivnímu klimatu mateřské školy.

V mateřské škole jsou děti ve čtyřech třídách: MRAVENEČCI, BERUŠKY, VČELIČKY A MOTÝLCI .

 

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace